Tuzilma

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi huzuridagi Oliy ta’limni rivojlantirish tadqiqotlari
va ilg‘or texnologiyalarni tatbiq etish markazining
TUZILMASI