Maqsadimiz

Oliy ta’lim muassasalari ta’lim sifatini oshirish, takomillashtirish  va oliy ta’limni rivojlantirish uchun tadqiqotlar olib borish hamda metodik qo’llab-quvvatlashdan iboratdir.